09/04/2015

Unha imaxe elocuente

Praza do Conde, luns 6 de abril ás 11:00 h
A fotografía pode representar a realidade actual de Pontedeume. Unha paisaxe baleira, sen actividade comercial, sen vida. Un mercado municipal pechado, en estado ruinoso como o conxunto do casco histórico. Rúas e prazas sen habitantes porque non teñen onde ir; cando o precisen collerán o coche e desprazaranse a Coruña ou Ferrol onde as grandes superficies comerciais engulen ao pequeno comercio. Sabido é que onde non hai oferta non pode haber demanda, e que o peche do principal referente económico da vila, a praza de abastos, expulsou a potenciais clientes chegados doutras comarcas. 

Aqueles autónomos eumeses que antes achacaban á falta de aparcadoiros o baixo nivel de vendas nos seus negocios, permanecen agora calados ante a nula presenza de clientes e gárdanse de sinalar aos verdadeiros responsabeis desta situación. Unha proba máis de que o pequeno comerciante non sabe estar á altura das circunstancias.

E como non, bótase tamén en falta a presenza dos politiquiños locais. Están desaparecidos, como todo en Pontedeume.