29 de set. de 2012

O PAÍS


Inhabilitados catro exconcelleiros de Pontedeume por prevaricar en 2002

Deron licenza para unha casa en chan protexido a sabendas de que era ilegal


EL PAÍS


La casa ilegal en Pontedeume que ha provocado la inhabilitación de los exconcejales. /GABRIEL TIZÓN

Autorizar un chalé en chan protexido a propósito de que era ilegal supúxolles unha multa de 1.080 euros e a inhabilitación para cargo público a catro exediles de Pontedeume (dous do PSOE e dous do BNG), xa retirados da política local. A condena por prevaricación urbanística chégalles dez anos logo de participar na Comisión de Goberno do Concello de Pontedeume que o 30 de maio do 2002 autorizou a un veciño desta localidade coruñesa a levantar unha casa unifamiliar nunha leira de 2.500 metros cadrados o lugar de Casquido, na parroquia eumesa de Nogueirosa.

Uns meses antes, a secretaria municipal advertira nun informe xurídico datado o 26 de decembro de 2001 que a vivenda invadía unha "zona de protección costeira" e informaba desfavorablemente á licenza. Aínda así, os catro edís da comisión de goberno votaron a favor. O seu argumento para xustificar un delito urbanístico foi que se estaban levantando outras construcións na mesma zona "en chan clasificado na achaiadura municipal como non urbanizable" e que denegarlle a vivenda a este veciño sería "un agravio comparativo", en palabras de Manuel Rei, do BNG, e un dos catro exediles condenados.

Por medio, cruzouse a Axencia Galega de Protección dá Legalidade Urbanística (APLU) da Xunta, adscrita á Consellería de Política Territorial, que en 2003 enviou ao Seprona a constatar a existencia de "varias casas en fase de execución en chan protexido" e formalizou a denuncia. A vivenda en cuestión tampouco se axustou ao proxecto técnico xa que superaba "amplamente" as dimensións e altura permitida.

Da instrución ocupouse un xulgado de Betanzos que tardou anos en remitir a causa ao tribunal coruñés. Dez anos despois, e coa casa en pé, o xulgado do penal número 1 da Coruña condenou a Xullo Yáñez Bengoa, Manuel Allegue Curbeira, Manuel Rei Romeu e Emilio Salorio Fraga por un delito contra a ordenación do territorio e o urbanismo.

Ao xuíz non lle cabe dúbida de que os exconcejales "votaron a favor da licenza a propósito da súa ilegalidade, inxustiza e arbitrariedade" e desoyendo "con absoluto desprezo" as advertencias da secretaria que "claramente expúxolles que era contrario a dereito" para dar luz verde a unha construción "á marxe da legalidade".

O maxistrado Javier Clemente Lázaro imponlles aos catro exediles unha sanción de seis euros diarios durante seis meses para cada un ademais de inhabilitalos para calquera cargo"de natureza electiva e ámbito local" por un período que non se concreta no fallo.

O nacionalista Manuel Rei exerceu de alcalde accidental na comisión de goberno que lles custou a condena a el e a Salorio, o seu compañeiro de filas, xunto aos socialistas Allegue e Yáñez. Entre os imputados tamén figuraba o arquitecto técnico municipal, Manuel Ignacio Valente García, que redactou un informe favorable a construír unha casa nunha zona de protección litoral. O xuíz condena aos catro políticos pero absolve ao perito nunha sentenza de 14 páxinas datada o 16 de xullo e que xa foi recorrida polos catro exconcejales ante a Audiencia Provincial da Coruña. O atraso da xustiza en ditar sentenza tras un procedemento de "tramitación relativamente sinxela" funcionaron como atenuante.

O letrado dos concelleiros, José Luís Arangurén, explica que o mesmo ateigado da Garda Civil que motivou a denuncia figuraban outras tres construcións unifamiliares similares á de Casquido que os tribunais non atopou irregulares. "Tres foron sobreseídas e esta é condenatoria", expón. Opina que estes problemas urbanísticos derivan dunha modificación da Lei do Só que provocou "un maremágnum de normas irreconciliables e interpretables que invitaban á confusión".

Na mesma zona de Pontedeume, en terreos próximos á desembocadura do río Eume, foron denunciadas sete vivendas e unha ampliación de tellado por presuntas irregularidades urbanísticas.

26 de set. de 2012

Aparecen as primeiras novas

Na Voz de Galicia de hoxe aparece unha pequena referencia ás sentenzas que poñen na picota o urbanismo eumés dos últimos tempos.


Inhabilitados por prevaricación catro concelleiros xa retirados

PSOE e BNG de Pontedeume deron unha licenza sabendo que era ilegal

3 votos

Inhabilitados por prevaricación catro concelleiros xa retirados

PSOE e BNG de Pontedeume deron unha licenza sabendo que era ilegal

3 votos
Os exconcelleiros nacionalistas Manuel Rei Romeu e Emilio Manuel Salorio Fraga, e os socialistas Julio Yáñez Bengoa e Manuel Allegue Curbeira foron condenados a unha multa de seis meses cunha cota diaria de seis euros en cada caso e a inhabilitación para o exercicio de cargos públicos no ámbito local, segundo unha sentenza do Xulgado de Betanzos que non especifica o prazo desa inhabilitación.
A mesma sentenza absolve ao arquitecto municipal, Manuel Ignacio Valente García, acusado, como os anteriores, de prevaricación, motivo polo que si foron condenados os catro exediles -ningún segue hoxe no goberno local-, aos que se aplicou unha rebaixa de pena polo atraso da Xustiza en resolver o caso. Os feitos xulgados remóntanse ao ano 2002 e o fallo xudicial emitiuse un decenio despois.
Os catro formaban parte da comisión de goberno que aprobou unha licenza de obra para unha vivenda unifamiliar cos informes en contra da secretaria municipal.
Os agora condenados, coñecedores do informe, solicitaron outra á Deputación, que confirmou a posición xurídica da secretaría. Aínda así, decidiron aprobar a licenza. «Este juzgador está convencido de que os integrantes da comisión de goberno non tiñan dúbidas acerca da ilegalidade da decisión que ían adoptar, porque se lles explicou claramente no informe da secretaria», di a sentenza. Segundo o xuíz, «ningunha dúbida cabe de que os acusados votaron a favor da concesión da licenza sabendo que era contraria ao ordenamento xurídico aplicable», e ademais «desatenderon conscientemente os avisos da secretaría buscando a coartada que lles podía ofrecer un informe que lles conviña para os seus propósitos», polo que resulta claro, di o xuíz, que ditaron unha resolución «baseándose unicamente na súa vontade, á marxe das normas xurídicas aplicables, constituíndo esa vontade súa auténtica fonte e razón da súa decisión, e saltándose o ordenamento xurídico aplicable», nunha «grave infracción do procedemento que deberían ter seguido» e «á marxe absoluta da legalidade». O avogado dos exconcelleiros, José Luis Rodríguez Aranguren, apuntou que a sentenza está recorrida porque non comparte os criterios do xuíz.
O exedil Manuel Rei recorda que neses anos déronse licenzas con informes favorables na mesma zona a outras persoas, e que os promotores iniciaron a obra cos mesmos criterios ata que chegou unha nova secretaria que informou negativamente. «Negarlles a licenza entón era cometer un agravio comparativo», di Rei, que espera que finalmente absolvan aos seus compañeiros.

Que está a pasar?

Non se pode negar que o silencio que estes días reina en Pontedeume despois de que se coñecesen algúns aspectos das sentenzas de Nogueirosa é cando menos sospeitoso. Resulta estraño que os medios non dean conta do que é, sen dúbida, un dos casos máis escandalosos da corrupción urbanística no noso concello. Pero aínda resulta máis estraño que o propio goberno local non manteña informados aos veciños das consecuencias que se derivan de ditas sentenzas.

Que sexa esta páxina a primeira que dea información sobre unha resolución xudicial de tal envergadura máis que un mérito propio debería ser considerado un fracaso colectivo. Un fracaso motivado pola lei do silencio que tanto oposición como goberno parecen ter consensuado a fin de salvagardar os privilexios da clase política. Unha clase que xa non representa os intereses da sociedade e só basa a súa existencia en favorecer a especulación, fomentar a corrupción e propiciar o enriquecemento persoal.

Algo non funciona no sistema xudicial cando ante a gravidade duns feitos como estes, os verdadeiros responsabeis saen practicamente indemnes do proceso. Tanto os que concederon as licenzas a sabiendas da súa ilegalidade, como os mesmos propietarios que non poden alegar ignorancia, poden estar tranquilos. Os primeiros renuncian a ostentar cargos públicos e os segundos poden cobrar unhas cantidades superiores ao gastado na construción dos chalés. Paradoxicamente, os cidadáns eumeses temos razóns para preocuparnos porque entre todos pagaremos as desfeitas dos que viviron a golpe de licenzas.17 de set. de 2012

Sentenzas opacas

Algúns dos casos máis escandalosos das arbitrariedades urbanísticas que se cometeron en Pontedeume xa teñen sentenza condenatoria. Trátase dos chalés construídos en Nogueirosa en terreos de protección costeira. Porén os círculos políticos do concello deciden calar a boca e ocultar á cidadanía os pormenores dunhas sentenzas que van repercutir  sobre as arcas do concello.
Oito vivendas construídas a sabendas da súa ilegalidade están condenadas á demolición. O Concello de Pontedeume -o mesmo que dicir todos nós- deberá pagar aos propietarios unhas cantidades que varían entre os 300.00 e os 600.000 euros segundo o tipo de vivenda. Arredor de 4 millóns de euros que sairán dos impostos pagados polos eumeses que viven dentro da legalidade.
Pero non é esta a única lectura escandalosa deste asunto propio dunha corporación caciquil e corrupta. Os asinantes das licenzas coñecían a ilexitimidade da súa acción xa que o informe da secretaria municipal advertía que os proxectos vulneraban a lei de costas. Pois ben, a xustiza amósase indulxente e só condena a algúns dos participantes á inhabilitación nos cargos públicos durante 7 anos. Pena mínima para delito máximo e do cal dedúcese que as infraccións urbanísticas son un negocio para uns poucos e unha carga para os cidadáns