20 de out. de 2008

A imposíbel zona peonil


Hai certas medidas que en Pontedeume están condenadas ao fracaso. A peatonalización do casco histórico é unha delas. Outras xa se perderon no tempo, como o traslado dos taxis da Praza de España. Pero algo tan sinxelo e necesario como a completa peatonalización do núcleo histórico parece un imposíbel só o alcance de concellos afortunados. Un proxecto elaborado polo anterior goberno local e continuado polo actual, non acaba de materializarse polo desleixo ou incapacidade dos politicos locais. Claro que tamén pode ser polo escaso interese que suscita en determinados sectores a peatonalización das rúas eumesas. Nese suposto habería que falar de intencionalidade manifesta por parte do Concello.

Sabido é que certos comerciantes, afectados dunha permanente miopía profesional, aínda non son capaces de entender os beneficios que a peatonalización dos cascos históricos reportan aos seus negocios. E é este sector o que moitas veces dita a política a seguir en Pontedeume. Lembremos tamén aquí o caso da terrazas e a condescendencia que os alcaldes amosan cos empresarios hosteleiros, privando aos cidadáns duns espazos públicos que lles son usurpados polos bares e cafeterías.
Pero volvendo ao tema da peatonalización, os pivotes que foron instalados nunca chegaron a funcionar o que, amais dun gasto innecesario, supón unha burla aos eumeses que reclamamos un mellor aproveitamento das nosas rúas e prazas. Díxose que foron "saboteados" mais o certo é que a ninguén se lle ocorreu amañalos. Seguen en estado letárxico como os nosos gobernantes.