22 de xuño de 2009

Concello e Consellaría métenlles un gol aos partidos da oposición

O silencio que ata agora imperou nos partidos da oposición eumesa rompeuno o PSdG ao criticar a forma na que o Concello de Pontedeume e a Consellaría de Educación decidiron que o campo de deportes do IES Fraga do Eume pasaría a ser un aparcadoiro. Segundo este partido o pleno de Pontedeume acordou entablar negociacións cos órganos de dirección do instituto para chegar a un acordo do uso dos terreos. Non foi así e o Concello conseguíu da Consellaría impoñer o aparcadoiro sen consultar ao Consello Escolar e á Dirección do centro.
Precisamente o responsábel da Consellaría afirmara días antes que estaba disposto a respectar a decisión do Consello Escolar e a entablar negociacións co mesmo. Falsas promesas que deixaron en entredito aos partidos que apoiaron por unanimidade solicitar o uso do campo á dirección do centro.
É gratificante saber que polo menos un deses partidos comprendeu o dislate que supón decidir sobre algo que afecta directamente á comunidade educativa sen ter en conta a súa opinión. Recoñecer que se pisotean os dereitos e a autonomía dun centro educativo é un paso adiante que debe ser dado polo resto dos partidos. Os cidadáns eumeses deben saber que o Partido Popular actúa en solitario á marxe da veciñanza. Que un goberno minoritario tome decisións que atentan contra sectores que merecen o máximo respecto como son os estudantes e a xuventude en xeral, é outra das contradictorias situacións que se están a dar en Pontedeume.

21 de xuño de 2009

A propósito da recualificación en aparcadoiro dun campo de deportes


Recollemos unha escolma dos comentarios que algúns lectores depositan nas páxinas web sobre a reconversión dun campo de deportes nun aparcadoiro para coches. Unha forma de adaptarse aos tempos nos que se valora máis o uso dos automóbiles que a práctica deportiva.

 • “Pequeña solución” lle chama o delegado de educación á conversión dun campo de deportes nun aparcadoiro para aliviar os problemas de aparcamento na vila. Os pequenos políticos, homes de grandes ambicións, soen aplicar pequenas e mediocres solucións aos problemas dos cidadáns
 • É unha mágoa que vaiamos 20 por detrás de Europa. Viva a condensación de tráfico e abaixo os espacios verdes e os deportes. Pontedeume is different.
 • “La APA no representa a los vecinos», rebatió ayer el alcalde de Pontedeume, Gabriel Torrente, que asegura que defenderá «con uñas y dientes» la cesión del campo «porque tengo que defender los intereses de los vecinos”
 • Actúa [Torrente] como o apéndice tonto dos comerciantes.
 • Sempre botades a culpa ao PP e a verdade é que o PSOE eo BNG son máis responsables que calquera outro
 • Para desconxestionar un núcleo calquera urbanista poderá confirmar que hai que alonxar as grandes zonas de parquin.
 • Para un pobo coma Pontedeume é imprescindibel (na actual situación de uso masivo do automobil)ter aparcadoiros pero eso non implica que estes esten no centro do pobo.
 • Máis escola e menos políticos.
 • Un pobo non pode estar gobernado nin por ignorantes nin por mercaderes
 • Temos un Concello que non nos merecemos. Unha vergoña
 • O Lobby eumés do comercio segue a gobernar, estea de alcalde quen estea
 • Como se impoña o unilateralismo das cores políticas gobernantes farán o que les dea a gaña, e contra á lóxica das vilas civilizadas en todo o mundo de aumentar zonas verdes de USO COMÚN aquí montamos no chiringuito da masificación.
 • Aquí o que se defende é que hai outras opcións para aparcar e que se respeten os espacios verdes e de posible uso deportivo.
 • Esta visto ……, para poder progesar hay que salir desta p…. vila.
 • Na radio todos expresaron o seu parecer, agás o alcalde que non se expresa como debe facelo un alcalde. É lamentable que un representante do pobo alcance semellante nivel de coñecementos e de comunicación.
 • En Pontedeume hai unha cultura automobilística que descubre o complexo que late no cidadán eumés medio.
 • Dimisión de toda a corporación municipal por inútiles e ignorantes
 • Penosa a clase política en Pontedeume que se vende a presión de certos sectores por anotarse un tanto electoralista (esto vai para todos por igual), no canto de ordear o urbanismo de xeito cívico.
 • O novo goberno da xunta non ten en conta os valores medioambientais; e o alcalde de Pontedeume é como un Atila desexoso de erradicar a herba.

17 de xuño de 2009

Depuradora fóra de uso


Segundo recoñece o conselleiro de Medio Ambiente a depuradora de Pontedeume está "fóra de uso". Non é a única das ubicadas nas rías galegas pero si a que máis nos interesa coñecer o seu estado. Sempre sospeitábamos que o seu funcionamento era cando menos deficiente. O conselleiro sácanos de toda dúbida e podemos xa deixar de elucubrar. A ría de Pontedeume leva camiño de convertirse nun foco de contaminación. Á ameaza das augas contaminadas do río Eume e do futuro lago artificial de As Pontes hai que engadirlle a acción das augas residuais procedentes dos concellos de Pontedeume e Cabanas. Unha fonte de riqueza económica e paisaxística pode tornarse en poucos anos nun estercoleiro mariño. Pódese presumir de depuradora mais non de depuración. Alguén debería explicar onde van parar os cartos que os veciños pagamos por un servizo que non se nos dá. Xa que non é posíbel depurar as augas exixamos depurar responsabilidades.