30 de ago. de 2008

Parque das Fragas do Eume


Dende xaneiro ata agosto do 2008 o Parque Natural das Fragas do Eume recibíu a visita de 24.500 persoas, un 60% máis que no mesmo período do ano anterior. Este aumento do número de visitantes é moi superior ao que experimentaron outros parques como o das Illas Atlánticas ou o de Corrubedo e demostra a importancia que esta paraxe ten non só como enclave medioambiental senón como punto de atracción para un turismo cada vez máis esixente á hora de seleccionar os lugares a visitar.
A necesidade de preservar as Fragas do Eume é máis que evidente porén as grandes empresas teñen unha visión máis mercantilista dos recursos naturais. Endesa coa central térmica e o lago artificial que está a desenvolver e o presumíbel traslado a As Pontes da celulosa de Ence, son dous exemplos, os máis escandalosos, do pouco interese que amosan as multinacionais pola conservación do medio ambiente e do hábitat. Un territorio que precisamos impoluto para conseguir unha maior calidade de vida está a deteriorarse a pasos axigantados pola cobiza dos que logo instalan os seus pazos en colonias residenciais á marxe da contaminación e degradación ambiental.
Urxe unha forzosa toma de conciencia por parte da cidadanía se non queremos que os que hoxe valoramos e necesitamos das Fragas e da súa fonte, o Eume, mañá lembremos o que foi un verxel só polas imaxes fotográficas do pasado.

29 de ago. de 2008

O desgoberno como sinal de identidade eumesa

Unha nova forma de terrorismo urbano acaba de aparecer en Pontedeume. Os autores esnaquizaron os pivotes que deberían impedir o acceso dos automóbiles ao casco histórico da vila. O resultado é seguir soportando o tráfico rodado nas rúas que foron declaradas peonís hai máis dun ano. Daquela foron marcadas con sinais verticais pero a teimosía dos condutores unida á desidia da policía local fixeron que a norma fose violentada todos os días. Posteriormente, en novembro do ano pasado, o goberno local anunciaba que o proceso de peatonalización culminaría axiña coa colocación dos pivotes que automaticamente impedirían o acceso de vehículos.
Mais os partidarios de utilizar o coche para desprazarse douscentos metros buscaron a forma de inutilizar os mecanismos que garantirían unhas rúas aptas para o paseo, favorecedoras do comercio e respectuosas coa tradición dun casco histórico como o noso.
Semella que gobernar en Pontedeume é imposíbel. Non sabemos se pola obstinación de determinados sectores que só buscan o interese persoal ou pola indiferencia dos rexedores que din velar polo ben común.
Sexa cal sexa a razón, o certo é que a peatonalización do casco histórico non admite máis demora e é un elemento máis das actuacións que tentan preservalo do deterioramento ao que se vé condenado.

14 de ago. de 2008

Contrapublicidade enerxética