28 de feb. de 2014

Un alcalde que se burla de todosPretender que a oposición aprobe un plan de urbanismo do cal se descoñecen os seus aspectos máis importantes, é supoñer que os concelleiros comulgan con rodas de muiño. O PP vai aprobar o PXOM da forma máis escurantista que cabe. Se hai uns días anunciaba que ía expoñer o novo documento a exposición pública durante tres meses, agora se retracta e nega esa posibilidade. Ademais convoca un pleno sen que os mesmos concelleiros dispuxesen de tempo e medios para desgranar o plan. 

Resumindo, o plan vai ser aprobado sen que ninguén, agás eles e quizais certos promotores, coñeza de que vai. Polas escasas informacións que Consultora Galega ofreceu aos grupos da oposición sábese que no fundamental o documento sufríu numerosas modificacións con respecto ao que foi aprobado inicialmente hai 5 anos. Un feito este que abondaría para que o PXOM fose informado publicamente e sometido ás alegacións correspondentes. 

O pleno de hoxe pasará á historia de Pontedeume como o paradigma dunha acción de goberno caciquil, escurantista e antidemocrática. Algo que ao Sr. Torrente parece non preocuparlle, acostumado como está a tomarlle o pelo á cidadanía.

23 de feb. de 2014

Pola devolución do campo de deportes!


Personaxes como este, enemigos da cultura, expropiaron un campo de deportes escolar para utilizalo como aparcadoiro de automóbiles.

17 de feb. de 2014

Distintos raseiros

No ano 2001 a Consellaría de Educación denegou o uso do campo de deportes do IES Fraga do Eume como aparcadoiro público. Cal foi a razón? Antes de tomar unha decisión como esa, as autoridades educativas pediron un informe aos servizos xurídicos da Xunta e este foi negativo. Informe, por outra banda,  que avala a opinión da comunidade educativa formada por pais, nais, alumnos e profesores de que esta concesión é ilegal.

Como se explica entón que a mesma Consellaría no ano 2013 decida ceder o campo ao Concello de forma permanente? A explicación é moi clara: nesta ocasión non se pedíu ningún informe aos servizos xurídicos. A decisión foi tomada arbitraria e alegremente polos responsabeis do organismo autonómico. E súa será a responsabilidade se os tribunais deciden dar a razón á ANPA e claustro de profesores.

Por certo, xusto é recoñecer a digna actuación de pais e profesores que saen en defensa do ensino público, un exemplo que debe estenderse nestes tempos de menoscabo dos dereitos cidadáns.

13 de feb. de 2014

A comunidade educativa contra a consellaría de educación

Lamentábel é a primeira palabra que se nos ocorre para explicar o que acaba de acontecer no instituto Fraga do Eume. Despois de que a Consellaría de Educación cedese ás pretensións do Concello de Pontedeume de pechar o campo de deportes do instituto para convertilo nun aparcadoiro público, a AMPA e o Claustro do centro decidiron prersentar un contencioso no Tribunal Superior de Xustiza contra a consellaría para recuperar este espazo que pertence, sobre todo, aos alumnos do devandito centro. 


E dicimos lamentábel porque non se entende que, tanto a consellaría como o goberno popular apoiado polos socialistas, decidisen "expropiar" este recinto escolar sen atender as queixas e argumentos da comunidade educativa. Unha administración que non atende as demandas dos administrados non merece ser cualificada de democrática. Ante estes abusos do poder só cabe a xusta intervención do poder xudicial. Iso si, pagando pais e profesores os custos dunha reclamación que, de ter un consistorio responsábel, non debería darse.

Máis información en La Voz de Galicia

10 de feb. de 2014

Oportunidades perdidas

Unha boa ocasión para ir erradicando un dos feísmos màis característicos: o cableado eléctrico e telefónico. A rúa Porto estase levantando pero as autoridades esquecen soterrar o cables que tanto afean a imaxe das vilas como Pontedeume: Non é a primeira vez que se levanta unha rúa e se deixa a instalación eléctrica á vista. A sensibilidade dos distintos gobernos locais non dá para tanto. Do que se trata é de ofrecer obras de cara ás eleccións; a calidade das mesmas non importa. Ao fin e ao cabo se hai que repartir prebendas, canto menos se gaste mellor.

5 de feb. de 2014

Pokemon, liña directa con Pontedeume

Os pinchazos telefónicos aos que se someteu a Aquagest e responsabeis políticos de diversas cidades galegas destaparon unha rede de corrupción aínda sen resolver. O inxente negocio de Aquagest como concesionaria das redes de abastecemento de auga levou a esta empresa a adoptar maneiras propias da mafia, segundo os responsabeis policiais que a investigaron.

Un exemplo que ilustra ás claras como foi a súa forma de actuar témolo en Compostela. Cando o PP gañou as eleccións, Aquagest empezou a preocuparse por se non podía seguir mantendo os privilexios cos que gozara no mandato socialista. Pero a preocupación non era polo novo alcalde senón polos funcionarios do concello que empezaron a poñer trabas á empresa. Polo visto as vontades dos alcaldes son as máis doadas de vencer, así que os esforzos deben ir encamiñados a defenestrar aos funcionarios incómodos.

En Compostela o secretario e a interventora foron un obstáculo para prorrogar os contratos de Aquagest. Solución expeditiva: o alcalde Conde Roa recorre ao presidente da Xunta e os dous funcionarios son trasladados a outros concellos. 

Pero Compostela é un concello máis dos moitos nos que Aquagest impón prácticas mafiosas. Nas conversas grabadas a responsabeis da empresa e políticos ponse de manifesto as manobras para conseguir a destitución dos funcionarios díscolos. Nunha desas chamadas, José Luis Míguez, directivo de Aquagest, se interesa entre outros pola interventora de Pontedeume. Nalgún caso pide expresamente que se "trinque" a algún funcionario.

Por suposto, ninguén debe relacionar este asunto coa recente substitución da secretaria do Concello de Pontedeume

Máis información en El País

3 de feb. de 2014

Ameixa fina

Foto tomada hoxe
Din que as ameixas de Pontedeume, concretamente a variedade fina, son merecedoras de gran prestixio entre os entendidos. O que quizais non saiban tales entendidos é que os viveiros desta especie están sobrealimentados con todo tipo de coliformes, graxas, microorganismos patóxenos, sólidos e nutrientes. A razón? O sistema de saneamento das augas residuais en Pontedeume é tercermundista. Os colectores seguen a depositar as augas directamente na ría; a empresa concesionaria está a recaudar cartos sen investir na modernización do sistema; e o Concello opta por facer mutis polo foro coherentemente coa súa política de favorecer (non se sabe se por contraprestacións inconfesabeis) ás empresas concesionarias, empresas que ocupan a actualidade informativa a causa dos casos de corrupción que protagonizaron en diversos concellos galegos

1 de feb. de 2014

Preguntas ociosas do PSdG

No último pleno o PSdG preguntou ao goberno o seguinte:

15ª.- O ANPA do IES Fragas do Eume aprobou na súa última asemblea presentar un Contencioso Administrativo contra a resolución da Consellería de Educación, pola que se outorga a cesión temporal da parcela do centro educativo ao Concello de Pontedeume para o seu uso como aparcadoiro. Teñen coñecemento destes feitos? De ser afirmativa a resposta, que teñen pensado facer ao respecto? Afecta esta decisión a recepción e actuacións de acondicionamento de dita parcela por parte do Concello?

Os socialistas eumeses parecen un pouco despistados, ou fanse os despistados. Eles aprobaron, xunto co PP, a solicitude á Consellaría de Educación da cesión-expropiación do campo de deportes do IES Fraga do Eume. Eles deberían dar respostas a estas preguntas en lugar de plantexalas.


  • Como socios do goberno, neste caso, deberían informar a este dese presunto contencioso que presentarán a ANPA e o Claustro do instituto, se é que non o soubesen.
  •  Que teñen pensado facer? Unha boa pregunta que eles mesmos deben contestar. Que se pode facer cando se toman medidas que son contestadas por toda a comunidade educativa? Sabemos que ao PP non lle preocupa moito manterse á marxe das demandas sociais, pero que pasa cos socialistas?
  • Tampouco saben que as medidas que o Concello debería tomar como contrapartida pola cesión-expropiación foron ignoradas polo alcalde? A que vén agora lamentarse polo abandono do citado campo? Dicir que o estado actual é lamentábel, sería unha apreciación cando menos indulxente.