20 de out. de 2012

Ruínas

O Concello de Pontedeume comezou a valar distintos edificios do casco vello en perigo de derrubamento. Segundo os responsabeis municipais téntase evitar posibeis accidentes entre os viandantes, sobre todo na praza do Pan, lugar de xogo para os máis pequenos. Iso si, "a administración local está disposta a solucionar o asunto, de maneira que ela se fará cargo das obras para garantir a seguridade dos viandantes á espera de poder cobrar algún día os gastos realizados dos lexítimos propietarios".


Hai que lembrarlle aos nosos mandatarios que a actual lexislación obriga aos propietarios a manter en perfectas condicións os inmobeis que forman parte do conxunto histórico artístico de Pontedeume. Ademais o Concello ten a potestade de sancionalos económicamente se non toman as medidas adecuadas de conservación. Por que pagar logo cos nosos impostos as desfeitas dos propietarios?

Mais o problema non se reduce a posibeis danos para as persoas. Estamos asistindo a unha deterioración galopante do casco histórico da nosa vila con todo o que iso supón: a perda so noso patrimonio e un freo ao desenvolvemento económico eumés. Outras vilas galegas souberon ver o enorme potencial económico que ofrecían os seus cascos históricos e actuaron en consecuencia. Pontedeume, pola contra, hipoteca o seu futuro polo eterno desleixo dos gobernantes