29 de nov. de 2006

A central máis contaminanteNunca como hoxe foi posíbel percibir o alto grao de contaminación que sae da central de Endesa en As Pontes. Unha enorme mancha cubre a comarca do Eume.

26 de nov. de 2006

Da banda da ponte


O obxectivo de medrar en poboación non se consegue coa construción de novas vivendas nun concello que no verán recibe milleiros de habitantes e onde do total de vivendas censadas, a terceira parte son segunda residencia. A razón para que a xente decida non quedar a vivir non é a falla de vivenda, senón a escaseza de servizos e o elevado prezo dos pisos e casas rurais. A intención debería ser acadar os seguintes obxectivos: 1. Cumprir as necesidades dos habitantes permanentes no que se refire a criterios sociais e ambientais. 2. Aumentar a calidade de vida para encher as vivendas baleiras. 3. Recorrer á construción de novas vivendas de protección oficial.
Os chalés de luxo son para quen os pode pagar e ademais non van ser nunca usados todo o ano, posto que os seus potenciais moradores traballan en centros neurálxicos con moitísimos máis servizos có noso concello.

O texto anterior parece sacado dunha das páxinas de Fusquenlla, o colectivo que está a denunciar a escandalosa política urbanística do concello de Pontedeume, mais non é así. Corresponde a un artigo do BNG de Cabanas http://bngcabanas.blogspot.com/
no que se modificou o número de vivendas e o nome deste concello. Como se ve, describe a parecida problemática que teñen os concellos veciños e a solución que ofrece tamén serve para Pontedeume. Porén, na nosa vila o BNG desatou unha diatriba encarnizada contra Fusquenlla por defender posicións que os nacionalistas dfenden non só en Cabanas senón en Sada e outros concellos nos que o Bloque decidíu apostar pola defensa dun urbanismo sostíbel.
En Pontedeume sempre se mirou dun xeito estraño todo o que sucedía ao outro lado da ponte; xa temos un dito que o atestigua: "son da outra banda da ponte"

24 de nov. de 2006

Cuestión de presión


O Concello de Pontedeume acaba de facer pública a nova de que vai acometer en serio o problema do suministro de auga no centro da vila. Foron abundantes as queixas presentadas polos veciños, colectivos e páxinas web, unha ferramenta esta última que está probando a súa importancia como medio de comunicacion e de relación entre a comunidade. Estas razóns, máis a proximidade das eleccións municipais, fixeron que o equipo de goberno se decidise a reparar as tobaxes que ían camiño de convertirse nun legado da antigüidade, ou mellor, nunha antigalla.
O proxecto contempla ampliar as tobaxes por outras de maior caudal e o custo acada a cifra de 51.208 euros, que se vai desembolsar Aquagest. Nunca entenderemos que tipo de contrato ten o concello con esta empresa que cobra dos usuarios un servizo que se supón debería mantelo co recadado polas tarifas dos cidadáns. Mais non é así, e o concello vese na obriga de "colaborar" no mantemento das estruturas.
A mesma noticia, que publica Diario de Ferrol, fai mención dunha nova obra que permitirá levantar a avenida Lombardero. Terá un custo de 300.000 euros (aquí non se menciona á empresa beneficiada) e se repoñerán todos os servizos que discorren paralelos á mesma, se ben, segundo os políticos locais, esta vía está asentada sobre uns terreos gañados ao mar. Este dato parece de suma importancia dado que demostraría que hai poucos anos o nivel das augas estaría moitos metros por riba do nivel actual. Todo unha proba de que o calentamento global e a conseguinte fusión do xeo polar non pasa de ser unha mera falacia.
O principio que si está demostrado é que a maior presión social, correspóndelle unha maior presión da auga.
21 de nov. de 2006

H2O


Moitos aínda cren que a auga que temos en Galiza é suficiente para atender as demandas da poboación, mais non se trata só de cantidade cando dicimos que é un ben escaso. A auga precisa dunhas infraestruturas para poder chegar ao último destino, o consumo. E é neste aspecto onde máis se percibe a falta da auga. En Pontedeume estamos a sufrir un verdadeiro calvario cos continuos cortes no suministro do preciado elemento. Rara é a semana que no se produce unha avería no sistema de condución que deixa a numerosos veciños sen o que é o máis básico na vida diaria, sen contar aos hosteleiros e demais empresarios autónomos que deixan de percibir uns ingresos que forman parte do seu medio de vida.
Agora o Concello de Pontedeume acaba de aprobar o proxecto que pretende mellorar e ampliar a rede de saneamento. Unha medida que custeará na súa meirande parte a Deputación de A Coruña. Case todas as actuacións van dirixidas a ampliar a rede a lugares nos que ata agora non existía o servizo. Pero estas medidas serán insuficientes se non se afronta seriamente a sustitución das obsoletas tubaxes que, día tras día desde 1963, están a paralizar a rede de suministro.
E volvemos a insistir no problema que se plantexará se se constrúen todas as vivendas que hai proxectadas en diversas parroquias do concello. Pretenden vender urbanizacións sen auga nen servizos básicos como alcantarillado, depuración, viais, etc. Peor, empeorando o escaso servizo existente.

13 de nov. de 2006

A publicidade dos promotores

As vivendas son cada vez máis caras e iso a pesar do elevado número de novas cosntrucións que sobresaen por todas partes, mesmo en Pontedeume. Un piso en Caldagueiro se vende polo "módico" prezo de 30 millóns de pesetas, cando a publicidade do seu promotor anuncia "que poco cuesta tenerlo todo". Aos máis xoves, os chamados mileuristas, non lles saen as contas para poder pagar un préstamo co que acceder a unha vivenda.
Pero falando de publicidade, se a de Lagares non é moi acertada, a de Proycotec, unha empresa inmobiliaria, merece un galardón especial polo seu xeito de mofarse das necesidades dos xoves. Xa están fodidos para que ainda por riba lles recorden que teñen que facelo de pé contra un muro ou nun coche. Claro que se fose un coche como o que estes señores posúen...Pero non, os máis afortunados teñen un utilitario.
Así que se queredes un piso para foder, terédesvos que foder, rapaces.

12 de nov. de 2006

Fraga o incombustíbel


O expresidente da Xunta de Galiza e ex ministro da gobernación cando Franco, non para de arroutar cada vez que se presenta a ocasión. Agora foi en Miño e tratou do urbanismo. Debemos estar satisfeitos polo feito que este home non teña xa ningún poder en cuestións de goberno.
Acaba de dicir que "cando se teñen unhas rías como estas, hai que aproveitalas, porque queda monte dabondo". Saberao por experiencia propia. A súa casa está en primeira liña de costa. Esperemos que o Ministerio de Medio Ambiente proceda a expropiala como fixo cos negocios hosteleiros da praia de Ber, e que aplique os prezos que Fadesa institucionalizou na zona.
Como en Fraga non hai contención, engade que " o exemplo a seguir, é o municipio coruñés de Miño que se quere converter nun «gran centro turístico, que poida vivir do turismo todo o ano. Este exemplo debe ser copiado por toda Galiza porque cada vez hai menos pesca"
En resumo, hai que construir na costa para atraer o turismo. Os medios de vida en Galiza son a pesca ou o turismo; á falta da primeira, mellor investir en cemento.

8 de nov. de 2006

Os prezos de FADESA


Como se sabe, Fadesa está a comprar fincas en Ombre para construir unha urbanización composta por 250 vivendas. Os prezos qu eestá pagando rondan o millón de pesetas cada ferrado, segundo informan os propios veciños desta parroquia, un lugar entrañábel ás portas das Fragas do Eume. Estes terreos non son urbanizabeis pero se Fadesa os compra é porque xa ten coñecemento de que o serán tan pronto se aprobe o plano de urbanismo.
Mais non é este aspecto, o do incuestionábel acceso á información privilexiada, o que nos deixa atónitos. O que resulta alarmante é pensar o prezo polo que logo Fadesa venderá estas parcelas aos potenciais compradores. En Miño, nun lugar nada comparábel a Ombre, esta promotora vende parcelas de menos de 4 ferrados, no seu día expropiadas, por máis de 43 millóns de pesetas. É dicir, sae o ferrado a 11,5 millóns de pesetas.
Por se alguén quere mercar ou contrastar estes datos pode visitar a páxina http://www.fadesa.es/promociones/producto.php?dt=136&idioma=0

7 de nov. de 2006

Informe sobre a corrupción


Transparencia Internacional (TI) acaba de facer públco un inofrme no que se detecta o índice de percepción da corrupción en todo o mundo. España descende considerablemente debido á política urbanística que fomenta a corrupción dentro da sociedade e da propia Administración.

Segundo o informe, "o Índice de Percepción da Corrupción 2006 é un índice composto que parte de múltiples enquisas de opinión a expertos e que sondan as percepcións sobre a corrupción no sector público en 163 países de todo o mundo. Trátase da formulación máis ambiciosa de todos os IPC elaborados ata hoxe. Puntúa aos países segundo unha escala do cero ao dez, sendo o cero o valor que indica os niveis máis elevados de corrupción percibida e o dez o valor que sinala os niveis máis baixos."

"Mentres que os países industrializados rexistran puntuaciones relativamente elevadas no IPC 2006, seguimos observando grandes escándalos de corrupción en moitos deles. Malia que neste contexto a corrupción pode ter repercusiones menores sobre a pobreza e o desenvolvemento que nos países en vías de desenvolvemento, estes escándalos demostran que non quedan motivos para a autocomplacencia."

"Un acto de corrupción implica a quen dá (a parte suministradora) e a un interesado (a parte solicitante). TI aboga pola aplicación de medidas contundentes para reducir a parte suministradora de sobornos, incluída a persecución penal de sobornos no estranxeiro"

O presidente de TI-España, o catedrático Jesús Lizcano, lembrou que o empeoramento dos datos nacionais contrasta coa mellora do resto dos países da UE que aumentan significativamente os seus índices. Na súa opinión, este crecemento da percepción da corrupción está moi relacionado cos desmáns urbanísticos dos concellos do estado español. "Non hai unha corrupción estrutural e non hai que demonizar a todo o sistema, pero a corrupción urbanística está manchando a imaxe de todos os sectores», sinalou o director do estudo en España.

3 de nov. de 2006

Cables subterráneos


Agora que se está a pavimentar a rúa da Pescadería e da Roda, sería boa ocasión para rematar co grave problema do feísmo que supoñen os cables eléctricos e de telefonía voando polas fachadas dos edificios. É esta unha reivindicación xa vella dos que pensamos que algún día ten "modernizarse" o casco histórico e que esta modernización pasa por devolverlle a súa imaxe medieval; algo, por outra banda, que xa fixeron en moitos lugares. En Pontedeume xa tiveron ocasión de iniciar este proceso cando empedraron as rúas Santiago, Porto, Pescadería...Mais non se fixo polo de sempre: desidia.
Parece que abonda con facer cousas por facer, por "vendelas" en tempos de eleccións e xustificar o paso pola alcaldía. Pero os eumeses queremos que as cousas ademais se fagan ben e demandamos un traballo serio por parte dos nosos rexedores. Apelamos á súa palabra de defensores do casco antigo e emprazámolos a que amosen con feitos as súas boas intencións. Non hai excusa para dilatar unha solución que pode encararse agora cun mínimo custo.