5 de maio de 2006

"Que poco cuesta tenerlo todo"


Este é o lema de Promocións Lagares. En verdade cremos que non lle resultou moi caro convencer ao concello de Pontedeume para permitir-lle facer a desfeita que está a levar a cabo. E o que pretende nun futuro próximo.

Como se aprecia nas imaxes promocionais desta empresa, a idea é levantar un muro de cemento fronte ao mar que permitiria contemplar as marabillosas vistas da ria aos inquilinos destas vivendas (case todos madrileños que disfrutarian da segunda vivenda no mes de vacacións). Eso si, privando aos eumeses de tales vistas que sempre consideramos patrimonio desta vila.