12/02/2015

Panfleto electoral


Torrente xa comezou a campaña electoral. Anuncia a contratación dun proxecto para o mercado municipal, contrato xa asinado cun estudo do que forma parte o arquitecto redactor do plan xeral ( e do plan especial de EINSA) que lle custa 60.000 €.

Torrente debería disipar dúbidas en vez de facer campaña. Por exemplo, por que habendo un proxecto xa do mercado feito por Mercasa e do que se fixo publicidade, contrátase un novo por 60.000 €?
Por que se dilapidan eses cartos cando non hai orzamento para construír as obras?
A contratación deste proxecto fíxose atendendo ao principio de concurso público?
Por que, despois da experiencia do PXOM, contrata este servizo co mesmo arquitecto?