9 de maio de 2015

Principio de causalidade


A relación de causalidade (non confundir con casualidade) ten en Pontedeume múltiples probas que a validan. A un suceso determinado (efecto) precédelle outro (causa) que o orixina. É o que pasa cando as rúas e prazas están levantadas e as persoas tropezan e caen. O principio de causalidade afirma que todo evento ten unha causa. Nas fotos aparecen a causa e o evento. Claro que para Torrente, na súa infinita sabeduría, a causa pode ser outra. Como lle dixo a outra vítima "hai que mirar por onde se anda". É dicir, a causa pode ser que certas mulleres son parvas e non se fixan por onde camiñan.