10/07/2014

Argumentarios para non instruídos


Recentemente un parlamentario do PP admitíu que cada día os cargos do partido reciben un argumentario a modo de deberes diarios. Nese documento intrúeselles nos temas máis espiñentos do día para que aprendan os argumentos que deben soltar nas súas intervencións públicas.

Como seres incapaces de razoar necesitan das directrices que os órganos superiores (non se sabe onde están) elaboran para convencer á opinión pública. Non se trata tanto de evitar disidencias como de dotalos de argumentos ante a falta de discernimento amosado polos mandatarios. En fin, unha panda de mandados como dios manda.

O que resulta evidente é que este método non está arraigado en institucións de menor categoría, léase, concellos. A nivel local o problema é máis grave. Os correos non funcionarian porque moitos destes representantes locais, como concelleiros e alcaldes, non serían capaces de entender as mensaxes. O seu papel limítase a levantar as mans nos plenos cando o xefe así o indica. Aquí xa non se poden considerar mandados, son borregos (*) e como tales actúan. O seu nivel de ignorancia inpídelles ter a vergoña necesaria para dimitir.

(*)= sen personalidade R.A.L.