11/05/2014

O salvaxe oeste non era tan salvaxe
Rodrigo Rato está imputado por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de contas anuais, administración desleal, maquinación para alterar o prezo das cousas e delitos societarios.

A pesar diso o 19 de marzo pasado, xusto o día que cumpriu 65 anos e cobrou 522.000 euros de fondo de pensións de Bankia onde cobraba 2,34 millóns ao ano cando era presidente foi nomeado membro do consello de administración de Servihabitat, a inmobiliaria fundada pola Caixa. 

Este nomeamento chegou despois de que en setembro de 2013, o Santander escollérao como membro do consello asesor internacional. Cobrará uns 200.000 euros anuais por prestar este servizo, mediante dúas reunións anuais.

Ademais, incorporouse en xaneiro de 2013 a Telefónica como conselleiro asesor para Europa e Iberoamérica, tamén sen funcións executivas e cobrando dietas pola súa asistencia ás reunións.