28 de abr. de 2012

Eucalipto: terrorismo medioambiental

Nestas mesmas páxinas dábase conta dos acordos de Ence coas asociacións madereiras para mercar eucalipto  con destino ás sús fábricas de celulosa. Esta iniciativa da maior empresa pasteira non é un acto illado senón que obedece a unha política que ten como obxectivo converter Galiza nunha enorme plantación de eucaliptos. E Pontedeume non vai quedar á marxe. Sempre denunciouse que o intento do PXOM de errradicar do noso concello todo o chan agropecuario para convertilo en forestal obedecía a unha política deseñada dende as grandes empresas do sector.
Unha proba máis do acertado desta análise témola no proxecto da Xunta para crear grandes plantacións de eucaliptos en todo o territorio galego. En lugar de erradicar esta especie bioloxicamente daniña para o solo, o goberno galego aposta por potenciar o crecemento desmesurado do eucalipto, propiciando a desaparición das especies autóctonas, o empobrecemento do medio rural e o incremento dos incendios forestais. 
Un castigo inxustificado para unha Galiza que exporta enerxía ao resto do estado a cambio de contaminación, destrución do medio ambiente e desaparición da paisaxe natural.
O PXOM de Pontedeume non pode aliñarse con estas iniciativas que moi ben poden calificarse como terrorismo medioambiental.