16/12/2014

Marca da casa

Existe a Marca Pontedeume? Por suposto, e ten moitos distintivos: abandono, desleixo, caciquismo, autocracia, favoritismo...
A expropiación do campo de deportes a un centro escolar tiña por obxecto favorecer a afluencia de visitantes á vila dotándoos dun espazo no que aparcar. As condicións nas que se atopa e as formas de expropiación son secundarias.