20/12/2014

A voltas co plan de urbanismoQuéixanse os socialistas eumeses do escurantismo que rodea a aprobación do PXOM. Desde que foi aprobado polo goberno local pasaron 10 meses sen que a Consellaría de Medio Ambiente e Territorio dea o aprobado definitivo. E culpan a Torrente e séquito da falta de compromiso para levar a bo porto este trámite administrativo. 

As verdadeiras razóns para explicar a paralización do PXOM hai que preguntarllas á mesma consellaría. O documento aprobado polo pleno municipal, coa abstención do PSdG e BNG, contiña numerosas irregularidades e demasiadas concesións aos intereses privados. Os partidos da oposición alegaron, para defender a súa abstención, non dispor de tempo para estudar o documento pero esa é unha razón difícil de esgrimir se pensamos que con un pouco de vontade podiase facer un balance do mesmo como fixeron, a título persoal, varios cidadáns. O certo é que algunhas desas persoas si denunciaron ante a consellaría as anormalidades do plan aprobado polo goberno municipal, e se isto foi posíbel para particulares debería selo para os partidos da oposición que si contan con máis medios para realizar este tipo de denuncia. A cuestión que se plantexa é: quérese?