28/08/2014

O feudalismo como tradición secular de Pontedeume


No ano 1971 Pontedeume foi declarado Conxunto Histórico Artístico pola relevancia do seu patrimonio arquitectónico. Porén co paso dos anos unha boa parte da súa arquitectura está a desaparecer por mor do desleixo das distintas administracións. Como contrapartida, o actual alcalde, nun exceso de celo, pretende que Pontedeume recobre o seu carácter medieval entendendo este como o propio dunha vila inhóspita, insalubre, caciquil e gobernada con métodos feudais.