01/03/2015

Deberes electorais & deberes escolaresO Concello de Torrente (porque parece da súa propiedade) anuncia a inmediata construcción do aparcadoiro no campo de deportes do IES Fraga do Eume e non se lle ocorre nada mellor que definilo como un aparcadoiro disuasorio. Se por disuadir enténdese inducir a desistir dun propósito, o adxectivo non parece o máis adecuado se busca ofrecer unha alternativa á falta de espazos para aparcar. 

Unha carencia, a do alcalde, comprensíbel cando se aposta por medidas que menosprezan a cultura.