21 de out. de 2014

Hai interese(s)?


O Concello de Pontedeume solicitou con cargo aos Plans de Obras e Servizos (POS) da Deputación unha subvención para acometer obras de remodelación na Alameda de Raxoi, subvención que lle foi concedida. Estas obras, aprobadas por Patrimonio, deberían estar rematadas antes do 1 de novembro do 2014 e suporían erradicar os automóbiles do interior do parque.

Como se sabe as obras non deron comezo alegando o alcalde que a empresa adxudicataria estaba en concurso de acredores. O certo é que este proxecto comezou hai case dous anos e en todo este tempo non foron capaces de iniciar as obras. Onte o Concello solicitou unha prórroga á Deputación pola cal se lle permitirá acometer os traballos antes de xuño do 2015.

A verdade é que non se lles ve demasiado interese en levar a bo fin a remodelación da Alameda e non sería aventurado pensar que realmente prefiren darlle o uso que actualmente ten: aparcadoiro para automóbiles. Se en dous anos non se moveu a primeira pedra, como van realizar esas obras en 8 meses cando hai que sacalas a concurso público de novo? Foron moitas as ocasións nas que Pontedeume perdeu axudas públicas por desleixo da corporación. Agardemos que agora non pase o mesmo e en lugar de desidia exista unha presión corporativa para que a Alameda siga como aparcadoiro.