03/01/2015

Argumentos ad locum

Nos tempos actuais, e grazas aos medios de comunicación, léanse televisión ou redes sociais, estase a perverter o debate de ideas en favor da descalificación dos interlocutores. Cuando alguén expón o seu punto de vista sobre calquera tema político é inevitábel que o contrincante, en lugar de rebater con argumentos lóxicos, esgrima acusacións de tipo persoal contra o adversario. É o que se chama argumento ad hóminem. A falta de razóns, benvidos sexan os insultos.

Pero ultimamente aparecen novos argumentos en boca dos chamados nacionalistas  que agochan trampas dialécticas. Para argumentar en contra dos que defenden ideas alleas ao nacionalismo recorren á descalificación das mesmas en virtude do lugar de procedencia: son erróneas porque proceden de partidos radicados en Madrid, en París ou Moscú. Nin Marx, nin Stiglitz, nin Chomsky poden interpretar a realidade social ou económica galega porque proceden doutros países. Poderiamos chamar a isto argumento ad locum (dirixido ao lugar), o que non deixa de ser outra falacia.